QQ登录
您的位置:签名首页>诗句个性签名>伤感古风个性签名 半缘修道半缘君

伤感古风个性签名 半缘修道半缘君

来源:签名(qianming.zk008.com) 频道:诗句个性签名 时间:2015-07-06

问世间,情为何物,直教人生死相许。 复制

乌云蔽月,人迹踪绝,说不出如斯寂寞。 复制

男儿何不带吴钩,收取关山五十州。 复制

僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。 复制

看那天地日月,恒静无言;青山长河,世代绵延;就像在我心中,你从未离去,也从未改变。 复制

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。 复制

用我三生烟火,换你一世迷离。 复制

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。 复制

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。 复制

谁应了谁的劫谁又变成了谁的执念。 复制

终是谁使弦断,花浇肩头,恍惚迷离。 复制

天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。 复制

青青子矜,悠悠我心,但为君故,沉吟至今。 复制

穷则独善其身,达则兼善天下。 复制

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。 复制

三军可夺帅,匹夫不可夺志也。 复制

不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也。 复制

巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。 复制

但愿天长久,陪你到永久。 复制

对己能真,对人就能去伪,就像黑夜接着白天,影子随着身形。 复制

分享到
更多

热门签名

more>

签名转换

最新签名

more>

热门标签

more>
指客网移动站
指客网手机站
指客网官方微信
指客网官方微信号