QQ登录
您的位置:签名首页>诗句个性签名>伤感诗句个性签名 漠思回首明月当头

伤感诗句个性签名 漠思回首明月当头

来源:签名(qianming.zk008.com) 频道:诗句个性签名 时间:2015-05-06

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。 复制

陇头流水,流离山下,念吾一身,飘然旷野。 复制

祸兮,福之所倚;福兮,锅之所伏。 复制

见兔而顾犬,未为晚也;亡羊而补牢,未为迟也。 复制

举杯独醉,饮罢飞雪,茫然又一年岁。 复制

欲寄两行迎尔泪,长江不肯向西流。 复制

当你凯旋归来,我们并肩看天地浩大。 复制

天不老,情难绝。心似双丝网,中有千千结。 复制

静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远。 复制

蝴蝶很美,终究蝴蝶飞不过沧海。 复制

前事不忘,后事之师。 复制

瘦影自怜秋水照,卿须怜我我怜卿。 复制

转身,一缕冷香远,逝雪深,笑意浅。来世你渡我,可愿? 复制

漠思回首,明月当头,只是晚风不识愁,无语寄风流。 复制

相见时难别亦难,东风无力百花残。春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。 复制

任他凡事清浊,为你一笑间轮回甘堕。 复制

弦,思华年。那些年华,恍然如梦。 复制

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 复制

盛年不再来,一日难再晨,及时宜自勉,岁月不待人。 复制

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之! 复制

分享到
更多

热门签名

more>

签名转换

最新签名

more>

热门标签

more>
指客网移动站
指客网手机站
指客网官方微信
指客网官方微信号