QQ登录
您的位置:签名首页>诗句个性签名>经典诗句签名 容华谢后山河永寂

经典诗句签名 容华谢后山河永寂

来源:签名(qianming.zk008.com) 频道:诗句个性签名 时间:2015-07-09

内外相应,言行相称。 复制

暴雨来,梨花飞,有心无里空伤悲.狂风止,尘埃堕,残花既落再难回! 复制

风声人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 复制

长波逐若泻,连山凿如劈。 复制

海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。 复制

总在不经意的年生,回首彼岸,纵然发现光景绵长。 复制

兼听则明,偏信则暗。 复制

一寸相思千万绪,人间没个安排处。 复制

大江来从万山中,山势尽与江流东。 复制

我住长江头,君住长江尾,日日思君不见君,共饮长江水。 复制

黑发不知勤学早,白首方悔读书迟。 复制

伪欺不可长,空虚不可久,朽木不可雕,情亡不可久。 复制

以信接人,天下信之;不以信接人,妻子疑之。 复制

终于为那一身江南烟雨覆了天下,容华谢后,不过一场,山河永寂。 复制

天门中断楚江开,碧水东流至此回。 复制

山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。 复制

博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。 复制

人如风后入江云,情似雨馀黏地絮。 复制

大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。 复制

三尺焦桐为君死,此曲终兮不复弹。 复制

分享到
更多

热门签名

more>

签名转换

最新签名

more>

热门标签

more>
指客网移动站
指客网手机站
指客网官方微信
指客网官方微信号