QQ登录
您的位置:签名首页>诗句个性签名>唯美诗句个性签名 明夕何夕君已陌路

唯美诗句个性签名 明夕何夕君已陌路

来源:签名(qianming.zk008.com) 频道:诗句个性签名 时间:2015-05-08

一朝春去红颜老,花落人亡两不知。 复制

云帆望远不相见,日暮长江空自流。 复制

少年易学老难成,一寸光阴不可轻。 复制

畏途随长江,渡口下绝岸。 复制

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 复制

缘聚缘散缘如水,背负万丈尘寰,只为一句,等待下一次相逢。 复制

既不回头,何必不忘。既然无缘,何须誓言。今日种种,似水无痕。明夕何夕,君已陌路。 复制

人无忠信,不可立于世。 复制

此情可待成追忆,只是当时已惘然。 复制

此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有,千种风情,更与何人说。 复制

静水流深,沧笙踏歌;三生阴晴圆缺,一朝悲欢离合。 复制

此情无处可消除,才下眉头,又上心头。 复制

日假何道行,雨含长江白。 复制

尘缘从来都如水,罕须泪,何尽一生情?莫多情,情伤己。 复制

豆蔻年华,藐视心跳,乱了思绪画离骚。 复制

会当凌绝顶,一览众山小。 复制

昔有朝歌夜弦之高楼,上有倾城倾国之舞袖。 复制

落叶坠,百花美,繁华落地,唯有轮回。 复制

海阔凭鱼跃,天高任鸟飞。 复制

十年生死两茫茫,不思量,自难忘,千里孤坟,无处话凄凉。 复制

分享到
更多

热门签名

more>

签名转换

最新签名

more>

热门标签

more>
指客网移动站
指客网手机站
指客网官方微信
指客网官方微信号