QQ登录
您的位置:签名首页>诗句个性签名>精选励志古诗句QQ个性签名 臣心一片磁针石

精选励志古诗句QQ个性签名 臣心一片磁针石

来源:签名(qianming.zk008.com) 频道:诗句个性签名 时间:2017-03-01

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 复制

臣心一片磁针石,不指南方不肯休。 复制

春来我不先开口哪个虫儿敢应声! 复制

人如风后入江云,情似雨馀黏地絮。 复制

山河拱手,为君一笑。 复制

对己能真,对人就能去伪,就像黑夜接着白天,影子随着身形。 复制

弦,思华年。那些年华,恍然如梦。 复制

漠思回首,明月当头,只是晚风不识愁,无语寄风流。 复制

谁将烟焚散,散了纵横的牵绊。 复制

陇头流水,流离山下,念吾一身,飘然旷野。 复制

终是谁使弦断,花浇肩头,恍惚迷离。 复制

路漫漫其修远今,吾将上下而求索。 复制

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 复制

此去经年,应是良辰好景虚设。便纵有,千种风情,更与何人说。 复制

不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。 复制

分享到
更多

热门签名

more>

签名转换

最新签名

more>

热门标签

more>
指客网移动站
指客网手机站
指客网官方微信
指客网官方微信号