QQ登录
您的位置:签名首页>诗句个性签名>2017古典文艺诗句个性qq签名大全

2017古典文艺诗句个性qq签名大全

来源:签名(qianming.zk008.com) 频道:诗句个性签名 时间:2016-12-15

漠思回首,明月当头,只是晚风不识愁,无语寄风流。 复制

湛湛长江去,冥冥细雨来。 复制

缘聚缘散缘如水,背负万丈尘寰,只为一句,等待下一次相逢。 复制

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之! 复制

工欲善其事,必先利其器。 复制

暴雨来,梨花飞,有心无里空伤悲.狂风止,尘埃堕,残花既落再难回! 复制

木秀于林,风必摧之。 复制

黄鹤西楼月,长江万里情。 复制

问世间,情为何物,直教人生死相许。 复制

风声人生自古谁无死,留取丹心照汗青。 复制

三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。 复制

天门中断楚江开,碧水东流至此回。 复制

相忘谁先忘,倾国是故国。泠泠不肯弹,蹁跹影惊鸿。 复制

人无忠信,不可立于世。 复制

不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人。 复制

一寸光阴一寸金,存金难买存光阴。 复制

但愿君心似我心,定不负相思意! 复制

但曾相见便相知,相见何如不见时。安得与君相决绝,免教生死作相思。 复制

血染江山的画,怎敌你眉间一点朱砂。 复制

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 复制

分享到
更多

热门签名

more>

签名转换

最新签名

more>

热门标签

more>
指客网移动站
指客网手机站
指客网官方微信
指客网官方微信号