QQ登录
您的位置:签名首页>诗句个性签名>【国庆特辑】爱国情怀励志古诗句QQ签名精选

【国庆特辑】爱国情怀励志古诗句QQ签名精选

来源:签名(qianming.zk008.com) 频道:诗句个性签名 时间:2016-09-26

少年易学老难成,一寸光阴不可轻。 复制

黄鹤西楼月,长江万里情。 复制

光阴似箭,日月如梭。 复制

人无忠信,不可立于世。 复制

王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。 复制

穷则独善其身,达则兼善天下。 复制

复制

兼听则明,偏信则暗。 复制

大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。 复制

工欲善其事,必先利其器。 复制

春风桃李,夏月桑麻,秋天禾黎,冬月梅茶。四时景物清佳,一门和气欢洽。 复制

流水不腐,户枢不蠹。 复制

少壮不努力,老大徒伤悲 复制

楼下长江百丈清,山头落日半轮明。 复制

臣心一片磁针石,不指南方不肯休。 复制

老当益壮,宁知白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。 复制

苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。 复制

捐躯赴国难,视死忽如归。


复制


复制


复制

分享到
更多

热门签名

more>

签名转换

最新签名

more>

热门标签

more>
指客网移动站
指客网手机站
指客网官方微信
指客网官方微信号